Právní normy regulující řízení pedagogických procesů

Vydáno:

Řízení pedagogických procesů je součástí řízení školy jako celku (jako právnické osoby)