Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?

Při školních výletech nebo např. při zkráceném vyučování dochází k odchylce od obvyklého rozsahu a podmínek péče poskytované jinou osobou (např. pedagogickým pracovníkem). Je nutné informovat rodiče a získat jeho souhlas správným souhlasem.