Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost

Vydáno:

V současném pojetí je společenská odpovědnost jakékoli organizace CSR (z anglického – Corporate Social Responsibility) chápána především jako začleňování sociálních a environmentálních aspektů do každodenní činnosti, tedy také činnosti školy. Funguje na principu dobrovolnosti a měla by být zakomponována do všech strategických dokumentů organizace, tudíž ve školním vzdělávacím programu a školním programu environmentální výchovy.