Efektivní a smysluplné využití virtuálního co-teachingu (3. část)

Vydáno: 10 minut čtení

V prvním a druhém díle našeho miniseriálu nejen o virtuálním co-teachingu jsme se společně seznámili s metodou jako takovou a prošli si její výhody a nevýhody, možnosti a bariéry. Nyní nás čeká už konkrétně virtuální co-teaching a podíváme se na situace, při kterých se vyloženě hodí a kdy nám může pomoci vyřešit i některé obtíže – třeba když nám chybí rodilí mluvčí.

Efektivní a smysluplné využití virtuálního co-teachingu (3. část)
Mgr.
Zuzana
Svobodová
Ph.D.
katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta UK
Při splnění základních předpokladů (Veteška et al., 2020; Kursch a Veteška, 2021) se virtuální co-teaching může směle zařadit mezi efektivní výukové metody na stejné úrovni efektivity, jakou umožňuje klasický co-teaching. Zároveň přináší virtuální prostředí celou řadu výhod, které fyzický svět nemá, například:
1.
Metoda odstraňuje bariéry v podobě vzdáleností (virtuální učitel může být z jiného města, okresu, jiné školy i ze zahraničí – zde se nabízí třeba rodilý mluvčí při výuce jazyků).
2.
Metoda umožňuje zahrnout neučitelské profese, např. odborníky z praxe, vědce, praktiky či studenty, což vede k snadnému prolínání teorie a

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Hospitace
Kvalitní škola musí mít kvalitní web. Ale jak na to?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Oblasti plánování zaměstnanců
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Kariérové poradenství
IVP v praxi školních a školských poradenských pracovníků (se zaměřením pro podporu žáků s mentálním postižením)
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Tandemová výuka
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby
Odpolední vyučování 1. stupeň
Online výuka
Povinnost zaměstnavatele dát výpověď zaměstnanci pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady

Články

Virtuální co-teaching aneb Tandemová výuka jiným způsobem - miniseriál. Seznámení s co-teachingem a jeho virtuální verzí (1. část)
Výhody a nevýhody aneb Budeme se do co-teachingu vůbec pouštět? (2. část)