Patří známkování do škol 21. století?

Vydáno:

Když navštívíme dnešní základní školy, v některých vidíme interaktivní tabule, tablety, dokonce výuku robotiky, ale také asistenty, kteří pomáhají žákům, tandemovou výuku nebo třeba děti, které se učí matematiku za využití počítadla, v pracovních činnostech plstí, navštěvují farmáře a učí se stříhat ovce nebo dojit krávy. Děti se rozhodně potřebují ve 21. století učit věci, o kterých se jejich rodičům a prarodičům ani nesnilo. Hlavně vývoj moderních technologií se ubírá mílovými kroky dopředu. Současně ale některé postupy, které se učili už jejich prarodiče, mohou být stále aktuální a není třeba se jich v zájmu pokroku zbavovat. Patří do některé z těchto kategorií známkování?

Patří známkování do škol 21. století?
doc. PhDr.
Lenka
Krejčová
Ph.D.
DYS-centrum® Praha, z. ú., ZŠ Poznávání, s. r. o., katedra psychologie FF UK
Začněme dvěma příběhy. V jedné základní škole vedení před několika lety vytvořilo pozici školního speciálního pedagoga, který zde působí na plný úvazek a skutečně intenzivně se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto školním roce začali pozorovat, že mnohé děti dokážou velmi účinně ve výuce pracovat, když mají k dispozici pomůcky, které jim poskytnou určitou oporu (např. přehled násobilky, přehledy gramatiky, kalkulátor

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Hodnocení pedagogického pracovníka
Vzdělávání koordinátorů EV
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Komisionální zkouška žáka střední školy
Úvod do formativního hodnocení
Formativní hodnocení v praxi učitele
Učící se komunity učitelů
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Výuka plavání a omluvenky
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Nehodnocení
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Platová třída
Výkaz práce