Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky

Vydáno:

Snad všichni známe ty emočně vypjaté chvíle, kdy na nás žáci slovně (nevybíravě, drze, možná vulgárně) zaútočí. Je dobré si tedy zopakovat, jak reagovat ve vyhrocené situaci, kdy nás žák/žákyně tzv. vytočí.

Související dokumenty

Pracovní situace

Syndrom vyhoření a jeho prevence
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Adaptační kurzy
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Jednání výchovné komise
Školní psycholog na střední škole
Školní metodik prevence
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?

Poradna

Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Úvazek
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Úvazek
Výchovný poradce
Podnapilý rodič
Počet žáků ve třídě
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Žák v zahraničí
Platová třída
Odpovědnost
Odměna za očkování
Poskytnutí informací třetí osobě