Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vydáno:

Od začátku července platí, že všichni zaměstnanci musí hlásit svému zaměstnavateli, zda byli v posledních 14 dnech na dovolené v zahraničí. Zaměstnavatel pak nevpustí zaměstnance do zaměstnání, pokud nesplňují podmínky stanovené v opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN.

Související dokumenty

Zákony

MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky

Pracovní situace

Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Voucher místo zrušeného zájezdu
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak má postupovat ředitel školy v případě, že učitel odmítne nosit roušku?
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Individuální konzultace na půdě školy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Provoz MŠ
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Vracení úplaty
Žák v zahraničí
Platová třída
Odměna za očkování
Zmocnění zdravotníka