Jak a podle čeho vybírat vhodnou univerzitu v zahraničí? 1. díl

Vydáno: 9 minut čtení

Na gymnáziu Open Gate nabízíme studium s mezinárodní maturitou IB (International Baccalaureate), v angličtině vyučujeme většinu předmětů a druhý jazyk studenti volí z němčiny, francouzštiny a španělštiny. Počítáme tedy s tím, že budou po maturitě pokračovat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jako kariérní poradkyně studentům pomáháme jak s výběrem oborů, tak s volbou vhodných zemí pro vysokoškolské studium.

Jak a podle čeho vybírat vhodnou univerzitu v zahraničí?
1. díl
Jenny
Lees
kariérní
Mgr.
Kristýna
Procházková
kariérní poradkyně na gymnáziu Open Gate
Naším záměrem je holistický přístup. Cílem není studenty za každou cenu tlačit do studia na prestižních zahraničních školách, ale hlavně je podporovat v cestě za objevováním sebe sama a v budování té nejlepší verze jich samých. Jsme samozřejmě pyšné na akademické úspěchy našich absolventů a jsme rády, když obstojí ve srovnání se zahraniční konkurencí. Nicméně úspěch může mít mnoho podob a v tomto případě hlavním arbitrem není škola, ale student sám. Cílem je seberealizace, spokojenost a praktičnost a k tomu nám pomáhá náš pracovní rámec, který se skládá ze čtyř základních položek (aspektů) a může být užitečný všem, kdo středoškolákům pomáhají s výběrem dalšího studia.
Čtyři aspekty pro výběr budoucího studia a jaké otázky je potřeb

Související dokumenty

Pracovní situace

Bílá kniha
Individuální konzultace na půdě školy
Kvalifikační dohoda
Školní psycholog na střední škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Organizace odborné praxe - směrnice
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Odborný rozvoj začínajících pedagogických pracovníků
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař

Poradna

Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Přestup z VŠ na VOŠ - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přestup z VŠ na VOŠ
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Výuka Aj
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Pomůcky
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vyživovací povinnost
Kvalifikace
Pedagogický dohled na akcích mimo školu