Dohled ve středním a vyšším odborném vzdělávání

Vydáno:

Školský zákon ukládá řediteli zajištění dohledu nad nezletilými žáky. Kdy je nutný dohled pedagogickým pracovníkem i mimo školu? Liší se podmínky konání dohledu nepedagogickým pracovníkem?

Související dokumenty

Pracovní situace

Dohled ve školní jídelně
Dohled při zájmovém vzdělávání
Dohled v základním vzdělávání
Dohled a BOZ
Dohled v předškolním vzdělávání
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Dohled a pracovní řád
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Doprovod žáka do nemocnice
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Lékařské prohlídky žáků střední školy
Ochrana pedagogů
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Pojištění žáků při výjezdu do zahraničí
Platnost zkoušky
Kvalifikace
Pomůcky
Bezpečnost
Vyživovací povinnost
Přestup z VŠ na VOŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí