Školní psycholog na střední škole

Vydáno:

Školní psychologové se na našich školách začali objevovat již na počátku devadesátých let. V dnešní době se s nimi můžeme setkat čím dál tím častěji. Jejich působení na školách je považováno za jakýsi moderní trend.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Školní psycholog na základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Jednání výchovné komise
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Adaptační kurzy

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Individuální vzdělávání
IVP
Kvalifikace
Individuální vzdělávání
IVP
Pomůcky
Kvalifikace
Platová třída
Ochrana osobních údajů
Vyživovací povinnost
Zrušení IVP žáka střední školy
Školní psycholog a jeho financování
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
116/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních