Školní psycholog na střední škole

Vydáno:

Školní psychologové se na našich školách začali objevovat již na počátku devadesátých let. V dnešní době se s nimi můžeme setkat čím dál tím častěji. Jejich působení na školách je považováno za jakýsi moderní trend.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
116/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Školní psycholog na základní škole
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Jednání výchovné komise
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Adaptační kurzy

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Kvalifikace
Individuální vzdělávání
IVP
Pomůcky
Kvalifikace
Platová třída
Ochrana osobních údajů
Vyživovací povinnost