Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanci se účastní školení odborové organizace v pátek a sobotu. Jak řešit výkaz práce a cestovní náhrady (proplacení nákladů učitelé nevyžadují)? Pátek - uvolnění na celý den jako na běžné školení (v tom případě musí učitel vyplnit cestovní příkaz) a vykázána je běžná pracovní doba? Sobota - cestovní příkaz má být vyplněn i na sobotu (a proplacen), neměla by v tom případě být vykázána práce (dle programu) také v sobotu? Nebo má být cestovní příkaz vyplněn na 1 den (tzn. ukončen pátkem) a sobotu škola jako zaměstnavatel neřeší?

Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstna

Související dokumenty

Pracovní situace

Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady

Poradna

Snížení úplaty za školní družinu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce