Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?

Vydáno:

Škola v přírodě

Související dokumenty

Pracovní situace

Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Lyžařský kurz
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023
Výpověď smlouvy o ubytování
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)

Poradna

Koordinátor ŠVP
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Rozchod na školní akci
Škola v přírodě
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Pracovní řád pro zaměstnance škol
Podoba vedení třídního výkazu
Odůvodnění zrušení pověření koordinátora ŠVP

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů