Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

Vydáno:

Tematická zpráva ČŠI

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Tematická zpráva ČŠI 2017
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Dopady povinného předškolního vzdělávání
Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Tematické zprávy České školní inspekce
Školní družina a kritéria ČŠI
Tematické zprávy 2015/2016
Novela maturitní vyhlášky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Komisionální zkouška žáka střední školy

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Platnost zkoušky
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Dny volna před maturitou

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)