Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

Vydáno:

Tematická zpráva ČŠI