2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku

Vydáno:

Cílem Pracovní situace je usnadnit plánování a organizaci činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2022/2023. 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
262/2006 Sb. zákoník práce
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
310/2018 Sb. o krajských normativech
111/2022 Sb. kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

Nařízení vlády

125/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Kalendář
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Školní družina a kritéria ČŠI
Plán vlastního hodnocení
Ukončení školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Nástroje vlastního hodnocení

Poradna

Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Školní klub
Zřizovatel
Úplata za zájmové vzdělávání
Jmenování ředitele
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
GDPR
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce