Školní klub

Plné znění otázky

1) Jakým způsobem můžeme zvednout cenu za úhradu hodiny ve školním klubu? Máme stanovenou cenu 320 Kč za 16 lekcí (45minut) za pololetí. Ale zdá se nám tato částka neadekvátní. Co vše si máme doložit, abychom cenu mohli legálně zvednout? Kroužky ze školního klubu vedou učitelky základní školy v prostorách základní školy. Nový předpis na placení vydá paní ředitelka jako pokyn k úhradám ŠK (je jako příloha součást našeho ŠVP pro ŠK), od září následujícího školního roku. Je to tak?

2) Druhý dotaz je ohledně formulace, kterou dle mého soudu máme ve školním řádu pro školní klub zcela nadbytečně: Pro žáky školní družiny je jeden kroužek ze školního klubu zdarma. Je pro toto nějaké opodstatnění v zákoně? Nic jsem nenašla a proto si myslím, že tuto větu můžeme smazat. Je tomu tak? Kroužek je po družině a vede ho učitelka ZŠ nikoliv družinářka. Tudíž nedoplňuje činnost školní družiny pro všechny i pro nedružinové děti. Není součástí švp pro šd.

Odpověď