Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce

  • Obecné informace sdělené před konáním zápisu k povinné školní docházce
  • Informace pro jednotlivé uchazeče předávané v průběhu zápisu

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápisová turistika
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Mimořádné zápisy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách

Poradna

Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Zápis - správní řízení
Zápis do MŠ
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Individuální vzdělávání
Odklad

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky