Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Lyžařský kurz
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Škola v přírodě - směrnice
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Poradna: Zrušení školy v přírodě
Aplikace DPH u školních výletů a škol v přírodě
Mimoškolní akce školy – exkurze
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování
Mimoškolní akce školy – dohled nad dětmi/žáky
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí

Poradna

Koordinátor ŠVP
Škola v přírodě
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
PHmax
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Odůvodnění zrušení pověření koordinátora ŠVP

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti