Je to priorita, říká Strategie 2030+ o předškolním vzdělávání. Co nového přináší?

Vydáno:

 

Je to priorita, říká Strategie 2030+ o předškolním vzdělávání. Co nového přináší?
Mgr.
Jaroslav
Faltýn
ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT, v jehož gesci je také předškolní vzdělávání
Když se mluví o školství, často se témata točí kolem osnov a problémů základních a středních škol. Mateřinky zůstávají neoprávněně často stranou. Nicméně čím dál více se ukazuje, jak zásadní jsou pro dítě a jeho formování právě roky od narození až do věku povinné školní docházky. Vytvářejí mimo jiné základy pro jeho vztah k učení a utvářejí vzorce pro jeho budoucí život, šance na úspěch. Strategie 2030+ tento význam vyzdvihla a hned jako jeden z prvních cílů stanovila právě podporu předškoln

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Šablony od A do Z

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Výuka Aj
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ