O čem mluvíme, když mluvíme o předčasných odchodech - část III.

Vydáno: 14 minut čtení

Předkládaný text popisuje důvody vedoucí k ukončení studia na střední škole a přestupu na jinou školu, a to v České republice a v Jihomoravském kraji, na základě dat ze školních matrik. Navazuje tak na předchozí dva články k tomuto tématu, prohlubuje je a téma uzavírá.

Mgr.
Andrea
Svobodová
Ph.D.
socialni antropoložka a geografka, vyzkumnice
Důvody vedoucí k ukončení studiana střední škole
Ve školním výkaznictví (matrikách) se problematiky předčasných odchodů týkají čtyři kategorie. Kategorie ukončení studia z důvodu „
zanechání studia“,
kategorie „
ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky
“, kategorie ukončení studia
„z důvodu vyloučení“
a kategorie ukončení studia z důvodu
„nepostoupení do vyššího ročníku z důvodu nesplnění podmínek“
1)
.
Ve školním roce
2018/2019
se při započítání studentů nástavbového studia nejvíce žáků,
29 004,
nacházelo v kategorii „
ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky
“ (jedná se o
7 %
všech žáků středních škol). Druhým nejčastějším důvodem k předčasnému odchodu ze školy bylo
zanechání studia
na vlastní žádost, které se týkalo
20 437
žáků, tj. 5 %
všech studujících na SŠ, třetím pak
nepostoupení do vyššího ročníku z důvodu nesplnění podmínek, které se týkalo 6 248 žáků
(
1,5 %
). Jen relativně malý počet žáků –
1 152,
tj. 0,3 % – ukončil
střední školu z důvodu
vyloučení ze studia.
Bez započítání studentů nástavbového studia
se ve školním roce
2018/2019
v kategorii „
ukončení vzdělávacího programu bez předepsané zkoušky
“ nacházelo 25 427 žáků (jedná se o
6 %
všech žáků středních škol), v kategorii
zanechání studia
na vlastní žádost bylo 17 245 žáků, tj.
4 %
všech studujících na SŠ,
d

Související dokumenty

Články

O čem mluvíme, když mluvíme o předčasných odchodech - část II.
O čem mluvíme, když mluvíme o předčasných odchodech ze vzdělávání - část I

Pracovní situace

Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Školní psycholog na střední škole
Mezioborová spolupráce při ochraně dětí ohrožených syndromem CAN
Učitelé – kategorie pomáhající profese
Stres v osobním a pracovním životě učitele
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Zvyšování psychické odolnosti pedagogů
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Zvyšování psychické odolnosti učitelek MŠ
Jednání výchovné komise
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Adaptační kurzy
Školní metodik prevence
Jak postupovat v případě konfliktních situací ve škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Výuka Aj
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Pomůcky
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vyživovací povinnost