Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Článek shrnuje tradiční činnosti a základní nové aspekty činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence působících v základní a střední škole, a to v jednotlivých měsících 2. pololetí školního roku 2021/2022.

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Kariérové poradenství
VP a další poradenští pracovníci
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence ve 2. pololetí školního roku 2023/2024
Školní psycholog na střední škole
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
VP a pedagogicko-psychologická poradna
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Jednání výchovné komise
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Oblasti plánování zaměstnanců
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce a žáci s SVP
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a speciálně pedagogické centrum
VP, středisko výchovné péče a OSPOD

Poradna

Platová třída zástupce ředitele školy
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Výchovný poradce

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
606/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
354/2020 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů