Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Vydáno:

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Školní metodik prevence
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Minimální preventivní program
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plány činnosti - srpen 2021
Plány činnosti - červenec 2021
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Kalendář
Plán vlastního hodnocení
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě