Plány činnosti - červenec 2021

Vydáno:

Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc červenec

Související dokumenty

Pracovní situace

Plán kontrolní činnosti - celý rok
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - srpen 2021
Kalendář
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Plán vlastního hodnocení
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Nástroje vlastního hodnocení
Oblasti plánování zaměstnanců
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek