Výchovný poradce – metodické vedení učitelů

Vydáno:

V neposlední řadě se výchovní poradci podílejí na metodickém vedení a některých formách vzdělávání dalších učitelů školy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
VP a další poradenští pracovníci
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Individuální výchovný plán
Kdo je výchovný poradce
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Školní metodik prevence
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Výchovný poradce a žáci s SVP
Kariérové poradenství
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Minimální preventivní program
Syndrom vyhoření a jeho prevence

Poradna

IVP
Platová třída
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Úvazek
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Úvazek
Výchovný poradce
Podnapilý rodič
Výkon veřejné funkce
Granty
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Individuální vzdělávání
IVP
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka