Jednání výchovné komise

Vydáno:

Základní předpisy, metodické materiály

Související dokumenty

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
MSMT-21149/2016 k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Pracovní situace

Individuální výchovný plán
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Školní psycholog na střední škole
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Školní metodik prevence
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Kariérové poradenství
Opatření ve výchově
Kázeňská opatření
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu

Poradna

Ochrana osobních údajů