Kariérové poradenství a informační technologie: proměna moderního poradce

Vydáno:
Kdybych měla najít něco pozitivního, co mi dal loňský covidový rok, pak je to proměna pohledu na využití informačních technologií v kariérovém poradenství. Po krátkém
a marném odporu jsem vyzkoušela celou škálu nových „vychytávek“. Narazila jsem na řadu slepých uliček, až nakonec jsem – k vlastnímu překvapení – objevila metody, nástroje
a pomůcky, které určitě stojí za vyzkoušení.

 

 

 

 

V následujícím článku bych se s vámi ráda podělila nejeno vlastní experimenty, ale především o poznatky z kurzu „
Information and Communication Technology in Guidance and Counselling
“ (tedy ICT v kariérovém poradenství), který pořádala finská University of Jyväskylä – jak jinak – online. Myslím si totiž, že ač se všichni těšíme, až bude výuka a kariérové poradenství zase „normální“, nemusíme se nutně vracet „do pravěku“. Svět kolem nás se přirozeně vyvíjí a každá krize způsobí nové hledání rovnováhy. Před námi poradci stojí úkol najít si vlastní cestu, jak lze vést kariérové vzdělávánía poradenství ve školách prezenčně a využívat přitom přínosy, které nám technologie mohou dát. Mezi ně nesporně patří úspora času i papíru, možnost využití zážitkových e-pomůcek, ale hlavně učení mladých lidí orientovat se v prostředí, ve kterém se musí orientovat ze všeho

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Rok na střední škole v zahraničí z právního pohledu
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
Mediální vzdělávání
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Nastavení strategie výuky na dálku
Individuální konzultace na půdě školy
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP

Poradna

Výuka Aj
Kariérový poradce na ZŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Kariérový poradce