Evidence pracovní doby ve školství

Vydáno:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v ustanovení § 96 zaměstnavatelům přikazuje vést evidenci pracovní doby. Obecně je možné konstatovat, že zaměstnavatel vede evidenci skutečností uvedených v ustanovení § 96 zákoníku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Organizace pracovní doby
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Návštěva u lékaře
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Stávka a přespočetné hodiny
Indispoziční volno
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Stávková pohotovost, stávka a její pracovněprávní dopady
Určení tzv. přespočetné (nadúvazkové) hodiny
Evidence a proplácení tzv. přespočetných (nadúvazkových) hodin
Účast na školení během víkendu

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Dovolená
Rozpis pracovní doby
Přespočetné hodiny a práce přesčas
DPČ
Střídavá péče
Úvazek školní jídelna
Přímá ped. činnost
Samostudium
Úvazek asistenta
Zřizovatel
Příplatek
PHmax
Oznámení změny pracovní doby
Lekářská prohlídka zaměstnance s dcerou
DPP a rozvrhování pracovní doby
DPP - zástup v době nepřítomného zaměstnance
Přestávky v MŠ
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce