Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Přinášíme vám inspiraci z Británie

Vydáno: 11 minut čtení

S novým školním rokem přišlo do škol několik desítek tisíc nových dětí a žáků z Ukrajiny. Protože se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem, navíc ve větší míře, nemá mnoho pedagogů příliš zkušeností, přinášíme vám inspiraci, jak vyjít vstříc potřebám nově příchozích žáků a sladit je s potřebami své školy. Inspiraci našli redaktoři webu Zapojmevšechny.cz ve Velké Británii, kde mají ve školách již letitou zkušenost s adaptací a vzděláváním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem z mnoha různých (a to i mimoevropských) zemí. Mnohé léty osvědčené vzdělávací strategie a učební aktivity z nich se dají úspěšně přenést i do českého vzdělávacího systému.

Jak podpořit začleňování nově příchozích žáků do vzdělávání? Přinášíme vám inspiraci z Británie
Autorský tým
APIV
Následující článek se nejvíce opírá o anglickou
Národní strategii podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky
1). Redakce webu Zapojmevšechny.cz na jejím základě připravila 10dílný seriál, který se věnuje všem důležitým aspektům této problematiky. Inspiraci hledali i v dalších veřejně dostupných online zdrojích učebních aktivit z Velké Británie. Zaměřili se zejména na ty prvky, návody a opatření, které se dají využít i v českých podmínkách.
Seriál je určen jak učitelům, ředitelům škol a dalším vedoucím pracovníkům, tak pracovníkům škol, kteří se zaměřují na konzultační a asistenční činnost v předškolním, základním i středním školství. Pomůže ale i všem tvůrcům nejrůznějších strategií a koncepcí v rámci celostátní a regionální politiky. V českém prostředí může inspirovat, jak lze přistoupit k tvorbě národní /regionální/místní strategie. Nejedná se jen o výčet obecných a zpravidla těžk