Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo souhrn několika doporučení pro Školská poradenská zařízení (ŠPZ) k přístupu k ukrajinským dětem, které na území České republiky pobývají za základě migrace způsobené válečným konfliktem, především k případným odkladům povinné školní docházky (OŠD). Více viz následující texty: „Několik informací pro ŠPZ“ a „Formuláře NPI„.