Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole

Vydáno:

Do mateřských škol přicházejí každý rok děti, pro které není čeština rodným jazykem. Obecně o nich mluvíme jako o dětech s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Do této skupiny dětí patří i děti-cizinci.

Související dokumenty

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

Adaptační koordinátor
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Novela vyhlášky o základním vzdělávání

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost