Škola Můj Projekt: Reflektujte s žáky, co při distanční výuce zjistili o svém učení

Vydáno:
Žáci i pedagogové vaší školy mohou v současné chvíli využít mimořádnou podporu pro období návratu žáků do škol. Do konce roku 2021 jsme všem školám zdarma zpřístupnili nový interaktivní nástroj MUPy online. Učitelé v něm s žáky mohou reflektovat, co se žáci během distanční výuky dozvěděli o svém učení, a jak mohou získané informace využít
v prezenční výuce.

 

 

 

 

Škola Můj Projekt: Reflektujte s žáky, co při distanční výuce zjistili o svém učení
Václav
Zeman
Škola Můj Projekt, vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz
 
Nástroj
MUPy online (MUP = Mapa učebního pokroku)
jsme vyvíjeli v posledních dvou letech. Jde o unikátní online prostředí, které pracuje s původním nástrojem koncepce Škola

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Žákovská a studentská samospráva
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Bezplatné poskytování učebnic
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz