Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Co je to whistleblowing?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Návštěva lékaře
Osobní spis zaměstnance
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Telefonické ověřování výše platu
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Prokazování bezúhonnosti
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Zveřejnění údaje o platu
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance

Poradna

Jmenování ředitele
Předávání agendy
Úvazek
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Vzdání se funkce
Výměna zástupce
Výkon veřejné funkce
Zástupce ředitele
Odpočet hodin
Granty
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek