Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Osobní spis zaměstnance
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Cestovní náhrady
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Pracovní náplň nepedagogických pracovníků
Pracovní náplň pedagogických pracovníků
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace pedagogů volného času

Poradna

Předávání agendy
Úvazek
Sloučení mateřské a základní školy - pracovní smlouva pro zástupce ředitele škol
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub