Jak se mění postoje a vztahy českých žáků k matematice

Vydáno: 7 minut čtení

Česká republika se pravidelně zapojuje do Programu pro mezinárodní hodnocení žáků PISA. Toto mezinárodní šetření sleduje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků a v roce 2022 se uskutečnilo již po osmé za účasti více než 80 zemí a ekonomik. Hlavní testovanou oblastí v šetření PISA 2022 byla matematická gramotnost. Stejně tomu bylo v pátém cyklu PISA v roce 2012, s odstupem deseti let tak máme možnost porovnávat nejen výsledky žáků v matematické gramotnosti, ale také jejich názory a postoje k danému předmětu. V následujícím článku ukážeme, jak se v uplynulých deseti letech postoje žáků k matematice vyvíjely.

Jak se mění postoje a vztahy českých žáků k matematice
Mgr.
Simona
Boudová
oddělení
S tvrzením „Matematika je jedním z mých oblíbených předmětů“ souhlasilo 34 % českých žáků, což přibližně odpovídá průměru zemí OECD 36 %. S tvrzením přitom souhlasil výrazně vyšší podíl chlapců (41 %) než dívek (pouze 28 %). V roce 2012 sice uvedené tvrzení nebylo součástí žákovského dotazníku, ale žáci se vyjadřovali k výroku „Na hodiny matematiky se těším“, se kterým souhlasilo rovněž 34 % českých žáků.