Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku

Vydáno:

 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení je upraven v ustanoveních § 150 a § 151 školského zákona