Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Vydáno:

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály

Související dokumenty

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Pracovní situace

Školský rejstřík
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Výroční zpráva o činnosti školy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Novela vyhlášky o školním stravování
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Novela maturitní vyhlášky
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Zápisová turistika
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017

Poradna

Platová třída 13
Pracovní smlouva
Zřizovatel
Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Intervence
Sloučení škol
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
Příplatek
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce