Výroční zpráva - základní pojmy

Vydáno:

Jednou z každoročních povinností ředitele školy danou zákonem je zveřejnění výroční zprávy za uplynulý školní rok. Je možné to brát jako formalismus, ale zpráva se může stát velmi účinným nástrojem. Aby nastal druhý případ, je nutné začít zprávu připravovat včas a věnovat přípravě patřičnou pozornost. Neméně důležitý je výběr spolupracovníků a zapojení co nejširšího okruhu lidí zevnitř školy na jejím sestavení.