Školský rejstřík

Vydáno:

Školský rejstřík se skládá z rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Výroční zpráva o činnosti školy
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Novela vyhlášky o školním stravování
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Novela maturitní vyhlášky
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Zápisová turistika
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Specifika řízení soukromé a církevní školy

Poradna

Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky