Školský rejstřík

Vydáno:

Školský rejstřík se skládá z rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Výroční zpráva o činnosti školy
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Novela maturitní vyhlášky
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Novela vyhlášky o školním stravování
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Právní postavení školské rady
Hygiena potravin a legislativa
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)