Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti

Vydáno:

Právní předpisy

Související judikatura a stanoviska

 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1999 sp. zn. 21 Cdo 2088/98
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2003 sp. zn. 21 Cdo 521/2003
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2003 sp. zn. 21 Cdo 581/2003
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2006 sp. zn. 21 Cdo 1825/2005
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2006 sp. zn. 21 Cdo 3016/2005
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2010 sp. zn. 21 Cdo 5030/2008
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2010 sp. zn. 21 Cdo 1474/2009
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 3. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4897/2009
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2012 sp. zn. 21 Cdo 3201/2010
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2011 sp. zn. 21 Cdo 4447/2010
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2014 sp. zn. 21 Cdo 4113/2013
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9.2015, sp. zn. 21 Cdo 759/2014
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016 sp. zn. 21 Cdo 1659/2014
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2016 sp. zn. 21 Cdo 2305/2015
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016 sp. zn. 21 Cdo 2376/2015
 • rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4930/2016
 • výkladové stanovisko AKV, 9b. část - k problémům pracovního práva, dokončení

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Předávací protokol
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Zákaz výpovědi
Výpovědní doba
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní důvody
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Výpověď učiteli pro závažné porušení povinností při distanční výuce
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda

Poradna

Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Zástupce ředitele
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Předávání agendy
Úvazek
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
DPČ
Výpověď
Míra vzdělávací povinnosti
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Výpověď
Asistent pedagoga
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele