Písemná forma a doručení výpovědi

Vydáno:

Výpověď je jednostranný právní úkon. Proto není nutné, aby zaměstnanec jako adresát výpovědi s výpovědí souhlasil nebo aby se k výpovědi vyjadřoval. Výpověď daná zaměstnavatelem musí být písemná. Jestliže by výpověď daná zaměstnavatelem nebyla písemná, pak je neplatná. Vadu písemné formy výpovědi nelze dodatečně odstranit.

Související dokumenty

Pracovní situace

Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Výpověď pro nadbytečnost
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Alkohol na pracovišti
Druhy dovolené

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru