Zákaz výpovědi

Vydáno:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď na základě výpovědních důvodů uvedených v § 52 zákona č. 262/006 Sb., v platném znění, jestliže se na zaměstnance nevztahuje tzv. ochranná doba (§ 53 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění).

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Alkohol na pracovišti
Druhy dovolené

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Výpověď
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy