Předávací protokol

Protokol o předání agendy spojené s výkon pracovního místa ředitele

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Informování o obsahu pracovního poměru
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Postup před vznikem pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce