Kdy může zřizovatel odvolat ředitele školy?

Vydáno:

Zřizovatel má pravomoc odvolat ředitele školy nebo školského zařízení, a to z důvodů, které předvídá školský zákon v § 166 odst. 4 a odst. 5.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Předávací protokol
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Změna pracovního poměru
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Návštěva u lékaře

Poradna

Zástupce ředitele
Odvolání ředitele školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)