Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace

Vydáno:

Datum 31. 12. 2014 (očekávané ve školách s různými pocity nebo i obavami) často vyvolává v řadách ředitelů otázku Jak dát správně výpověď pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace?

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Pracovní situace

Novela zákona o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 2. stupni ZŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v jazykové škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Posouzení kvalifikace v případě souběhu více pedagogických pozic
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků - přechodná ustanovení
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ

Poradna

Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Kvalifikace
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Výpověď
Smlouva
Kvalifikace
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Kvalifikace
Cestovní náhrady
Platová třída
Výkaz práce
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Odměna za očkování
Výpověď