Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem

Vydáno:

V souvislosti s překážkami pedagogických pracovníků dlouhodobějších charakteru (např. mateřská a rodičovská dovolená) zaměstnavatelé zpravidla sjednávají se zastupujícím pedagogem pracovní poměr na dobu určitou, který je omezen datem nebo rozvazovací podmínkou (zpravidla skončením překážky v práci na straně zaměstnance).

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Pracovní situace

Výpovědní doba
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Výpověď pro nadbytečnost
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Výpovědní důvody
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Zákaz výpovědi
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Porušení povinností zaměstnance
Alkohol na pracovišti
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace

Poradna

Výpověď
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Výpověď
Jmenování ředitele