Kritéria výběru externího pověřence pro ochranu osobních údajů

Školy a školská zařízení uzavírají smlouvu s pověřencem pro ochranu osobních údajů. Při výběru pověřence, který není zároveň zaměstnancem školy, GDPR a doprovodné dokumenty stanoví vlastnosti a schopnosti, kterými by měl pověřenec disponovat. Následující dotazy mohou být pro školy vodítkem pro výběr kvalifikovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.