Jak postupovat v případě, že škola organizuje tzv. sběr tříděného odpadu?

Vydáno:

Škola může, ale nemusí organizovat sběr tříděného odpadu. Pokud sběr organizuje, pak jí z toho vyplývají povinnosti podle § 20 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.