Jak na spisový a skartační řád?

Vydáno:

Jak postupovat při tvorbě spisového a skartačního řádu?

Související dokumenty

Pracovní situace

Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Kdy použít hlavičkový papír
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Úvod ke spisové službě
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Odesílání a ukládání dokumentů
Vyřazování dokumentů
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Vnitřní řád školní družiny
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Tvorba spisu

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel

Vzory