Jak na spisový a skartační řád?

Vydáno:

Jak postupovat při tvorbě spisového a skartačního řádu?