Představení vzdělávacího programu Hasík CZ

Vydáno:

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) se dlouhodobě věnuje podpoře výchovy a vzdělávání v tématech ochrany obyvatelstva, požární prevence a integrovaného záchranného systému, která jsou v rámci problematiky Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí rozpracována v jednotlivých rámcových vzdělávacích programech. Níže vám představujeme další odborně garantovaný projekt „Hasík CZ – Preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách“ (Hasík CZ), který přímou formou předává důležité a mnohdy život zachraňující informace žákům a studentům.

Představení vzdělávacího programu Hasík CZ
por. Ing.
Klára
Valošková
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje