Kinetická metoda jako metoda založená na síle otázek

Vydáno: 9 minut čtení

Kreativita je klíčová dovednost 21. století. Lidé ji potřebují v osobním životě i při práci. Pomáhá řešit složité společenské, sociální a environmentální výzvy. Stává se tématem, jehož důležitost se vyzdvihuje samozřejmě i ve školách. Právě učitele by proto mohl zaujmout nový mezinárodní projekt šesti evropských zemí. Ten pod vedením českého týmu vytvořil novou, inovativní metodu, která mění dosavadní postupy při řešení problémů, vzdělávání a týmové práce. Takzvanou kinetickou metodu, založenou především na kreativitě. Autoři při vývoji spolupracovali se stovkou uživatelů. Jedním z nich byla i lektorka a manažerka Aneta Bednářová, ředitelka a zakladatelka neziskové organizace Genesis. A s ní jsme si o kinetické metodě povídali.

Kinetická metoda jako metoda založená na síle otázek
Mgr.
Michaela
Váchová
odborná editorka Učitelského měsíčníku
Proč je podle vás kreativita důležitá?
Díky kreativitě je náš život plnější, barevnější, zábavnější. Kreativita vstupuje do mnoha oblastí našeho života, jak osobního, tak pracovního. Můžeme říci, že náš život obohacuje.
Zaměřím-li se na důležitost kreativity ve vzdělávání, je silně propojena s kritickým myšlením, schopností vyhodnocovat situace, umět si poradit, vyřešit problém, s flexibilitou – tedy schopnostmi, které jsou klíčové pro život ve 21. století. Kreativita je také základem pro inovace. Podněcuje v nás přístup „nebát se“, zkoušet,