Jakou roli hraje ve škole dvojjazyčný školní asistent?

Vydáno: 7 minut čtení

S příchodem žáků z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu se na mnoha školách otevřelo téma podpory dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Protože jsou na ZŠ Jižní na Praze 4 na cizince zvyklí – ve školním roce 2022/2023 u nich studuje přes 80 žáků z Ukrajiny plus žáci dalších národností –, popsali jsme na základě jejich zkušeností, co je zde náplní práce dvojjazyčných školních asistentek.

Jakou roli hraje ve škole dvojjazyčný školní asistent?
Autorský tým
Zapojmevšechny.cz
Každodenní práce dvojjazyčného školního asistenta
Na ZŠ Jižní pracují dvě dvojjazyčné asistentky. I když obvykle chodí pomáhat do tříd, kde jsou žáci s OMJ, nejen ukrajinští žáci – i Vietnamci, Bulhaři, Bělorusové atd. –, mají svůj rozvrh a přechází mezi třídami i mezi prvním a druhým stupněm, v současné době pracují zejména s příchozími ukrajinskými

Související dokumenty

Pracovní situace

Adaptační koordinátor
Novela školského zákona
Novela maturitní vyhlášky
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022

Poradna

Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Přijetí cizince do základní školy
Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Asistent v roli třídního učitele
Prodloužení zkušební doby