Jak podpořit spokojenost a motivaci žáků? Pomocí zpětné vazby a zážitku úspěchu

Vydáno:

Zažívat úspěch a mít pocit efektivity, platnosti a smysluplnosti vlastního života je základní potřebou každého z nás. Stejně tak i žáci potřebují zažívat úspěch a mít okamžitou zpětnou vazbu, aby se cítili motivovanější, angažovanější a proaktivnější. Pojďte si přečíst, co může každý z nás udělat pro to, aby jediným zážitkem úspěchu našich žáků nebylo získání dalšího levelu v počítačové hře.

Jak podpořit spokojenost a motivaci žáků? Pomocí zpětné vazby a zážitku úspěchu
Libor
Komárek
kariérní poradce, Congroo
Cílem aplikace sebedeterminační teorie je zkvalitnění motivace žáků pro studium, školní aktivity i výběr dalšího oboru studia či práce. Dle kvality motivace můžeme vytvořit jednoduchou škálu, se kterou jsme vás seznámili v minulých vydáních tohoto časopisu. Pohybujeme se od úplné amotivace, tedy absence jakékoliv motivace něco dělat, přes vnější motivaci sycenou odměnami či tresty, okolím vsugerovanými přesvědčeními nebo více či méně zvnitřněnými hodnotami druhých lidí. Nejkvalitnější motivací je potom ta vnitřní, která nás žene v okamžicích, kdy nás činnost naplňuj

Související dokumenty

Pracovní situace

Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Žákovská a studentská samospráva
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Bezplatné poskytování učebnic
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání